ข้อควรระวังในการกินถั่งเช่า

ข้อควรระวังในการกินถั่งเช่า

ข้อควรระวังในการกินถั่งเช่า ข้อควรระวังในการกินถั่งเช่าสีทอง ไม่แนะนำในหญิงตั้งครรภ์ หญิงระยะให้นมบัตร และในเด็ก เพราะยังไม่มีข้อมูลรองรับมากเพียงพอจึงเป็นข้อควรระวังในการกินถั่งเช่า