ข้อควรระวังในการกินถั่งเช่า

ข้อควรระวังในการกินถั่งเช่า

ข้อควรระวังในการกินถั่งเช่า

ข้อควรระวังในการกินถั่งเช่าสีทอง

  • ไม่แนะนำในหญิงตั้งครรภ์ หญิงระยะให้นมบัตร และในเด็ก เพราะยังไม่มีข้อมูลรองรับมากเพียงพอจึงเป็นข้อควรระวังในการกินถั่งเช่า

ข้อควรระวังในการกินถั่งเช่า

  1. ข้อที่ควรระวังการใช้ในผู้ป่วยเบาหวาน เนื่องด้วยถั่งเช่ามีสรรพคุณลดน้ำตาลในเลือดได้ดี ถั่งเช่าจะไปเสริมฤทธิ์กับยาลดน้ำตาลในเลือดเพิ่มเติมได้
  2. ข้อควรระวังสำหรับผู้ป่วยที่ได้รับยากลุ่มป้องกันการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือด เนื่องด้วยถั่งเช่าออกฤทธิ์ต้านการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือด
  3. ข้อควรระวังสำหรับการใช้ในผู้ป่วย ที่ได้รับยากดภูมิคุ้มกัน (immunosuppressive) เพราะว่าถั่งเช่าสีทองนั้นมีฤทธิ์กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันข้อควรระวังในการกินถั่งเช่าสีทอง

ถั่งเช่าสีทองออนไลน์

รับสมัครตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ถั่งเช่าสีทอง

ถั่งเช่าสีทองออนไลน์

คุณปอป่าน      โทร. 081-6616665

คุณอุ๊            โทร. 086-2185250

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *